Мл. с-нт Плешаков Николай Николаевич, 1 дшр, 29.12.1987

погиб в операции на Дамане, юго-западнее  Кандагара


 

70 ОМСБР